Victor Burger

Ek spesialiseer in testamentbeplanning en het n SERTIFIKAAT IN BOEDELADMINISTRASIE van die SENTRUM VIR REKENKUNDIGE STUDIES van DIE UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA. Ek het ook n B Com-graad in Finansiële Beplanning .